1998, lanserade de första satserna av vertikala fyllnadsförseglingsmaskiner av pionjärer i IAPACK

2002, årlig omsättning av IAPACK bröt igenom 30 miljoner RMB.

2006, Lyckas IAPCK med design och utveckling av den första satsen elektroniska linjära vägar. Ägdes anläggningen för mätnings- och fyllningssystem under samma år.

2008, byggde en annan modern standardverkstad med anställda över 200 års produktion av över 200 uppsättningar maskinaggregat. Maskinenheterna såldes till Amerika, Europa och Afica.

2010, Utvecklade IAPACK ägda CNC-centra för förbättring av processnoggrannhet för maskindelar.

2012, Gjorde IAPACK ett betydande genombrott i väskan förpackning och påse i väska / kartongförpackningsmaskinenhet. Framgångsrikt i design och tillverkning av automatisk tegelvågsförpackningsmaskin och automatisk bönspiralförpackningsmaskin.

2014, IAPACK avslutad i fabriksexpansion, ägde 7 standardförädlingsanläggningar.

2016, IAPACK fortsätter att flytta, fortsätta göra framsteg.